Egy 2008 decemberi nyelvészeti konferenciánk anyagáról

 

 

            A debreceni folyóirat, a Könyv és Könyvtár XXX. (2008. évi) számában (elérhető a világhálón) egy általunk 2008 végén rendezett konferencia három előadását is publikálták. A konferencián elhangzott előadások közül később különböző helyeken még hét más is megjelent (olykor némileg átdolgozva, egy vagy két esetben pedig módosított címmel). Ezért alább újra közöljük a konferencia programját, mégpedig úgy, hogy a publikált előadások alatt a megjelenés helyét is feltüntetjük. Az Egyháztörténeti Szemle és a Magyar Nyelvjárások az interneten szintén elérhető.

 

 

A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszéke és a K 69093-as számú OTKA-pályázat résztvevői 2008. december 15-én és 16-án konferenciát rendeztek

 

Szöveghagyományozódás és nyelvtörténet

címmel

 

Program

 

December 15. (hétfő)

 

Az ülések helye az ME BTK, Kék terem

 

13.10 – 13.40    Gyülekezés, beszélgetés

13.40 – 13.45    Megnyitó (Kovács Mária tanszékvezető, A. Molnár Ferenc egyetemi tanár)

13.45 – 14.10    Kiss Antal (Debrecen): Szöveghagyományozódás a bibliafordításokban

14.10 – 14.35    Kustár Zoltán (Debrecen): A héber akcentusrendszer és annak hatása a magyar

                        bibliafordításokra

                        Könyv és Könyvtár XXX (2008): 94–104.

14.35 –15.00     Boda István Károly – Porkoláb Judit (Debrecen): Mózes alakjának hipertextuális

                        megjelenítése néhány versszövegben

                        Könyv és Könyvtár XXX (2008): 139–147.

15.00 –15.20     Hozzászólások

15.20 – 15.45    Szünet

15.45 – 16.10    Busku Anita (Miskolc): Kondé Miklós püspök Csokonai és a debreceni

                        diákköltészet fényében

16.10 – 16.35    Zsoldos Tibor (Debrecen): Gimnazisták nyelvi hibái bibliai történetek leírásában

16.35 –17.00     A. Molnár Ferenc (Miskolc–Debrecen): Szenci Molnár Albert zsoltárainak nyelvi

                        problémái a mai magyarországi református énekeskönyvben

                        Egyháztörténeti Szemle 10 (2009)/3: 56–69.

17.00 –17.25     Magyar György (Kunhegyes): A református énekeskönyv szövegértelmezési

                        kérdései az iskolában

17.25 –17.50     Hozzászólások

17.50 –             Beszélgetés

 

December 16. (kedd)

 

Az ülések helye az ME BTK, III. emeleti könyvtár

 

9. 30 – 10.00    Gyülekezés, beszélgetés

10.00 – 10.25    Fekete Csaba (Debrecen): A délvidéki graduálok zsoltárai

                        Részletek: In: A Béllyei graduál leírói. Sárospataki Füzetek 2009/3: 77–94.

10.25 –10.50     Mózes Huba (Miskolc): Egy zsoltár megújuló szöveghagyománya

                        In: Kabán Annamária – Mózes Huba: Textus és intertextus. Szövegek világa a

                        Dsida Jenő-i szövegvilágban. Bíbor Kiadó. Miskolc, 2009. 39–51.

10.50 – 11.15    Kabán Annamária (Miskolc): Textus és intertextus Dsida-művekben

                        In: Kabán Annamária – Mózes Huba: Textus és intertextus. Szövegek világa a

                        Dsida Jenő-i szövegvilágban. Bíbor Kiadó. Miskolc, 2009. 21–37.

11.15 – 11.40    Demján Adalbert (Tiszafüred–Eger): Az ’eltékozolta vagyonát’ jelentésű

                        kifejezések elemeinek előfordulása a tékozló fiú példázatának fordításaiban

                        Könyv és Könyvtár XXX (2008): 105–114.

11.40 –12.05     Hozzászólások

12.05 –13.15     Szünet, beszélgetés

13.15 –13.40     Gréczi-Zsoldos Enikő (Miskolc): Nyelvjárás-történeti vizsgálatok Szenci Molnár

                        Albert műveiben

                        Magyar Nyelvjárások XLVI (2008): 135–141.

13.40 – 14.05    Benke András (Szendrő): A diákok egyházi szövegértelmezési nehézségei

14.05 – 14.30    Benke Kinga (Szendrőlád): Nyelvi problémák a cigány gyermekek

                        hitoktatásában

14.30 – 14.55    Boros Katalin (Debrecen): A szöveghagyományozódás kérdései a Horvát-

                        kódexben

                        Magyar Nyelvjárások XLVI (2008): 125–134.

14.55 – 15.20    M. Nagy Ilona (Debrecen): A Margit-legenda szöveghagyományozódásáról

                        In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet. Szerk. Korompay Klára,

                        Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Zsilinszky Éva. Magyar Nyelvtudományi

                        Társaság. Budapest, 2009. 48–62. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság

                        Kiadványai 229. szám)

15.20 – 15.50    Hozzászólások

15. 50 –            Beszélgetés