A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

„Az alapjában nehézipari műszaki egyetem igazi átalakulását fizikai valójában mutatja, hogy a műhelycsarnokban talált újból otthonra a mára már 20 ezer példánnyal rendelkező bölcsészkönyvtár. Szentül hiszem, hogy a számítógépek és az internet nem pótolhatják a könyvtárakat. A könyveknek lelkük van, szeretetük pedig továbbviszi majd a könyvtárak létét, és ezen túl is célunk a jövőben támogatni, továbbfejleszteni a könyvállományt egy minél magasabb szintű bölcsészettudományi képzés érdekében.” Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Dr. Besenyei Lajos rektor 2003 márciusában a felújított C/2. épület 6. hajójában a Bölcsészettudományi Kar legnagyobb, magyar szakos könyvtárát. Az akkor 21.000 kötetes dokumentumállomány azóta még színvonalasabb segítséget jelent a hallgatók és az oktatók számára a tanulmányokhoz és a kutatómunkához egyaránt. Mivel olyan szakterületről van szó, a magyar nyelvről és irodalomról, amely az egyetem többi karának hallgatóit is érdekelheti, a könyvtár hídként működik a különböző tudományágak hallgatói között.

 

A könyvtár rövid története

Kabdebó Lóránt, a Bölcsészettudományi Kar alapító professzora tisztában volt azzal, hogy a bölcsészképzés elengedhetetlen feltétele a megfelelő szakmai hátteret nyújtó könyvtár létrehozása. Ezért, amint tudomására jutott, hogy lehetőség van a Megyei Szakszervezeti Könyvtár állományának átvételére, hosszas, szívós szervező munkába kezdett, s azon volt, hogy az értékes könyvtár jó helyre kerüljön, s lehetőség szerint egyben maradjon. Ennek a szervező munkának köszönhetően 1994 nyarán ajándékként az egyetem tulajdonába került a közel 110.000 kötetes gyűjtemény, melyet harminc éven keresztül szakszerűen gyarapítottak, sőt az utolsó években figyelembe vették a városban megindult bölcsészképzés igényeit is. Így jelentős szépirodalommal és irodalomtudományi szakirodalommal rendelkezett a gyűjtemény, és az állománynak ez a része vetette meg könyvtárunk alapjait. A gyűjtemény az akkor kezdeti stádiumban levő, alig pár száz darabos irodalmi és nyelvészeti könyvtárat kb. 15.000 kötettel gyarapította, „egyik napról a másikra”.

 

Szinte ezzel egy időben Puerto Ricóból megérkeztek Ferdinandy Mihály hagyatékának könyvei, 1900 kötet. Ennek egynegyede magyar nyelvű szépirodalom, háromnegyede idegen nyelvű szép- és szakirodalom, zömében angol és német nyelvű, de spanyol, portugál, arab nyelvű köteteket is magában foglal. Jelenleg ez az állomány a Bölcsészettudományi Kar épületében, a harmadik emeleten, a Ferdinandy-könyvtárban található. További gyarapodást jelentett számunkra Szabolcsi Miklós professzor úr hagyatékából 200 db könyv és a Nyugat folyóirat majdnem teljes sorozatának átvétele.

 

Hirtelen elhelyezési gondokkal küzdöttünk. Erre talált megoldást az egyetem vezetése, a műhelycsarnokban kialakítottak egy minden igényt kielégítő könyvtárat, melynek megnyitása 2003 márciusában történt. A könyvek egy része – a szakirodalom – zárt üvegszekrényekbe, a szépirodalom szabadpolcra került, és 24 kényelmes hallgatói munkahely kialakítását is megoldottuk. Új otthonunk elfoglalásakor a magyar szakos könyvtár az irodalmi szakon közel 24.000, a nyelvész szakon 2.500 kötetet számlált, 43 irodalmi (köztük 5 idegen nyelvű) és 7 nyelvészeti folyóiratra fizettünk elő. 2004-ben HEFOP pályázati támogatásból a könyvtár négy modern számítógépet és egy nyomtatót kapott, mely azóta is jól szolgálja mind a helyi munkát, mind a világhálóra történő kitekintést.

 

A hirtelen állománygyarapodás okozta, hogy a könyvek jelentős része éveken át nem került feldolgozásra az egyetem leltári és nyilvántartási követelményei szerint. Ez a helyzet bizony a hallgatóink számára nehézségeket okozott a szakirodalom beszerzésében, mert előfordult, hogy az egyetemi nyilvántartás nem jelezte, hogy nálunk megvan a keresett könyv. 2008-ra a könyvtár szakirodalmi részének feldolgozása befejeződött, a szépirodalomé még ma is folyamatban van. Pillanatnyilag a könyvtár feldolgozott, számítógépes programokkal kereshető állománya 24.500 kötet. Ebből szakirodalom kb. 7800, szépirodalom kb. 16.700 (ez a szám a számítógépes feldolgozás függvényében tovább fog bővülni kb. 40%-kal). Beszereztük a számítógépes kölcsönzéshez szükséges eszközöket is, áttértünk a kölcsönzés elektronikus nyilvántartására.

 

2007 februárjában a könyvtárba került a Szabó Lőrinc Kutatóhely is, annak összes gépi eszközeivel, így elmondható, hogy a könyvtár rendelkezik a mai kor követelményeinek megfelelő infrastrukturális háttérrel. A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 2007. évi megalakulását követően, 2008-ban átvettük a korábbi Közép-Európa Irodalma és Kultúrája Tanszék addig tanszéki különgyűjteményként kezelt könyvtárát is, melynek állományában szépművészeti, építészeti, festészeti, szobrászati albumok, képeskönyvek, iparművészeti, földrajzi szakirodalom, történelmi, életrajzi lexikonok és kézikönyvek voltak. Több mint 2.000 kötettel bővült így az állományunk. Szükségessé vált a hely bővítése is, ezt belső átrendezéssel, új polcokkal sikerült kialakítani. Létrehoztunk egy kényelmes, fotelekkel berendezett olvasósarkot is, melyet nagy örömmel vettek birtokba a hallgatók. 2011-ben a Márai-program segítségével 180 db új könyvhöz jutottunk.

 

A 2012–2013-as évek a könyvbeszerzésünkben minőségi előrejutást jelentettek. Egy támogatás, „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 számú projekt segítségével több mint másfél millió forintot fordítottunk a humanizmus és a reneszánsz kor legfrissebb, idegen nyelvű (leginkább latin, angol és német) szakirodalmi könyveinek beszerzésére. Kabdebó professzor úr könyvtára egy részének megvásárlásával magyar nyelvű szak- és szépirodalmi állományunkat 2600 kötettel bővítettük. Ugyanez a program biztosította textológus szakirányú doktoranduszaink kutatásaihoz az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Országos Levéltár állományában megtalálható régi magyar forrásanyag másolatainak CD-n illetve DVD-n történt beszerzését. Mivel ezek is könyvtári dokumentumok, mindenki számára hozzáférhetővé tettük őket. Az ezekkel való munkát könnyíti meg egy új hallgatói számítógépes munkaállomás, amelynek kialakítását szintén a fent említett projekt tette lehetővé.

 

Ha a rektor megnyitó beszédét idéztük a bevezetésben, a befejezésben álljon itt egy rövid idézet a kar akkori dékánjának, dr. Bessenyei Józsefnek ugyanazon az ünnepségen elhangzott beszédéből: „S hogy pontosan hogyan is juthatunk el oda? Ha végigsétálunk a műhelycsarnok és a TÜKI közötti úton az autófényező mellett, és bekukkantunk a csarnok mögé, megérkeztünk. Az otthonos kis könyvtárban magával ragad bennünket a művészeteknek az a különös varázslata, amely kiszakít minket térből és időből, amely békességet hoz, és elrepít bennünket egy magasabb rendű világba. Ha valaki egy kis szépirodalomra vágyik, mert megunta a jogszabályok végeláthatatlan sorát, vagy ha a képletek és számok már kockaformájúvá kezdték deformálni tudatát, akkor kukkantson be ide egy percre! A bölcsészek pedig megfelelő szakirodalmat rejtő könyvtárat a TÜKI-hez közelebb keresve sem találhatnának.”