Dr. Kőrizs Imre

Beosztás: egyetemi adjunktus

Tudományos fokozat: PhD

Dolgozószoba: B/2. épület III. em.

Fogadóóra: Cs 12–13.30

Telefon:

E-mail: korizs@gmail.com

 

Tudományos életrajza

 

Publikációi az MTMT nyilvántartásában