Rövid ciklusú magyartanári képzés
a 2018 szeptemberében vagy később kezdett hallgatóknak

Mintatanterv

Tanegységlista

Szakdolgozati- és záróvizsga-követelmények


A  HTML formátumú dokumentumok megtekintésre,
a  PDF formátumúak letöltésre és/vagy kinyomtatásra szolgálnak

Rövid ciklusú magyartanári képzés


 

 


 

A  HTML formátumú mintatantervekben és tanegységlistákban a tantárgyak Neptun kódjára kattintva érhető el azok tantárgyi tematikája (a tantárgy tematikus leírása, a számonkérés és az értékelés módja, a kötelező és az ajánlott irodalom stb.). A következőkre kell ügyelni:

– Szemináriumi (gyakorlati jeggyel értékelt) tantárgyak esetében a szemináriumok tematikáját az oktató határozza meg, a különböző oktatók szemináriumi tematikája – különösen, ha az oktató nem a tantárgyfelelős – eltér egymástól. Az adott oktató szemináriuma esetében részint a Neptun Tanulmányi Rendszer óraleírásaiban hozzáférhető tematika, részint az oktató által a félév elején ismertetett tematika és követelmények a meghatározók.

– Előadások (kollokviummal záródó tantárgyak) esetében az itt elérhető tantárgyi tematika általában számottevően részletesebb a Neptun Tanulmányi Rendszerben közzétett sűrítménynél. Az adott kollokvium teljesítéséhez az itt közzétett részletes tematika az irányadó, a vizsgára való felkészülés során ezt kell alapul venni.