Híreink

·      2018.05.25–26. A kísérletező Arany János című konferenciánk

·      2018.05.03. Emlékkonferencia az Erdélyi Helikon indulásának 90. évfordulóján

·      2017.05.11. Emlékkonferencia Dsida Jenő születésének 110. évfordulóján

·      2017.04.27. Porkoláb Tibor Lévay-könyvének bemutatója

·      2017.01.04-től Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2016.11.24. Sorsfordulók című tudományos ülésünk

·      2016.10.12–16. Angol nyelvű nemzetközi konferenciánk: The Paradigmatic City II: Capitals and Their Successors

·      2016.10.06–08. Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban – Vergilius, Horatius, Ovidius című tudományos konferenciánk

·      2016.06.14. Mózes Huba köszöntése 75. születésnapján

·      2016.06.02. IV. Pro Scientia Konferencia: (Kon)Textus

·      2016.05.18–20. Angol–magyar nemzetközi konferenciánk: Bethlen Miklós (1642–1716) és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya

·      2016.05.05. Emlékkonferencia az erdélyi Helikon megalakulásának 90. évfordulójára

·      2016.01.20-tól Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2015.11.07. Medialitás irodalomban és nyelvben című tudományos konferenciánk

·      2015.07.01. Non-kredit esték – Tasi Réka előadása

·      2015.05.29. III. Pro Scientia Konferencia: Szöveg, hagyomány, interpretáció

·      2015.05.28. Emlékkonferencia Reményik Sándor születésének 125. évfordulóján

·      2015.02.04-től Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2015.01.21. Kulcsár Péter-emlékülés

·      2014.11.27. Az Együtthaladó V. – Pályaorientáció migráns fiataloknak c. projektünk sajtótájékoztatója

·      2014.11.05. Egyetemek és egyetemjárás az európai művelődéstörténetben című tudományos konferenciánk

·      2014.10.01–03. Nunquam autores, semper interpretes: A magyarországi fordításirodalom a 18. században című tudományos konferenciánk

·      2014.06.03. Konferencia a 90 éve alapított Erdélyi Szépmíves Céhről

·      2014.05.09. II. Pro Scientia Konferencia: Határátlépések

·      2014.02.19.-től Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2013.10.11. Levéltári gyakorlat Salgótarjánban

·      2013.10.04. Migráció és nyelv című műhelykonferenciánk

·      2013.05.29–31. Textológia – filológia – értelmezés (A 18–19. századi magyar irodalom) című tudományos konferenciánk

·      2013.05.17. I. Pro Scientia Konferencia: Sokszínű jelentés

·      2013.05.17. Darab Ágnes tanszékvezető asszony Lénárd Sándor-díjas

·      2013.04.05. Az Együtthaladó IV. – Történelem és honismeret migránsoknak c. projektünk nyitó sajtótájékoztatója

·      2013.02.13.-tól Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2013.01.10. Az Együtthaladó III. – Migráns gyermekek az iskolában c. projektünk workshopja

·      2012.12.24. Karácsonyi meglepetés!

·      2012. tavasz. Élőnyelvi terepgyakorlat Boldván

·      2012.04.24–25. Filológiai és textológiai kérdések a 20. századi klasszikusok szövegkiadásaiban c. tudományos tanácskozásunk

·      2012.04.12. Ritoók Zsigmond előadásával indul a Tudnak valamit! c. előadás-sorozat

·      2012.04.02. Az Együtthaladó III. – Migráns gyermekek az iskolában c. projektünk nyitó sajtótájékoztatója

·      2012.02.08.-tól Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2012.01.31. Az Együtthaladók II. – Migráns gyermekek az iskolában c. projektünk záró sajtótájékoztatója

·      2011.12.14. A. Molnár professzor Bárczi Géza-díjas

·      2011. ősz. Élőnyelvi terepgyakorlat Füleken

·      2011.10.19. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozatának újjáalakuló közgyűlése

·      2011.06.02. A hetvenéves Mózes Huba köszöntése

·      2011.05.25–28. Filológia és textológia a régi magyar irodalomban c. konferenciánk

·      2011.04.30. Hallgatónk Kazinczy-érmet nyert

·      2011.04.19. Az Együtthaladók II. – Migráns gyermekek az iskolában c. projektünk nyitó sajtótájékoztatója

·      2011.02.23.-tól Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2011.02.22. Könyvbemutató – B. Juhász Erzsébet: Mesék az életemből

·      2011.01.31. Az Együtthaladó – Migráns gyermekek az iskolában c. projektünk sajtótájékoztatója

·      2010.11.10. A Borsod és Miskolc az irodalomban c. helyismereti sorozat első előadója: Dr. Porkoláb Tibor

·      2010.06.16. Nyelvjárásgyűjtés Karancslapujtőn

·      2010.06.14. A Szabó Lőrinc Kutatóhely könyvbemutatója

·      2010.05.21–22. „Vetésforgó” Miskolcon

·      2010.05.04–05. Kolozsvári vendégelőadó

·      2010.04.24. Tanulmányút Széphalomba

·      2010.04.14–16. Encyclopaedism, Pansophia, and Universal Communication, 1560–1670 c. nemzetközi műhelykonferencia társszervezésünkben

·      2010.04.09–10. Újabb Kazinczy-érmes hallgatónk

·      2010.04.05. Pályázat Erasmus hallgatói részképzésre

·      2010.02.24. Az Együtthaladó – Migráns gyermekek az iskolában c. projektünk sajtótájékoztatója

·      2010.02.17.-től Korszerű tudás – sikeres érettségi. Folytatódik előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2010.01.22. Dr. Sziliné dr. B. Juhász Erzsébet temetése

·      2009.10.07.-től Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozat középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból a Miskolci Egyetemen

·      2009.06.04. Kazinczy-emlékülés

·      2009.05.11. Porkoláb Tibor Szabó Lőrinc Irodalmi Díjas

·      2009.04.26–27. IX. országos anyanyelv-tanítási verseny

·      2009.04.23. Rendhagyó irodalomóra a Magyar Nyelv Napján

·      2009.03.06. Habilitációs előadás intézetünkben

·      2009.02.25. Kecskeméti Gábor kapja a 2009. évi Tarnai Andor-díjat

·      2009.02.11.-től Korszerű tudás – sikeres érettségi. Folytatódik előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

·      2009.01.08. ME BTK kari nyílt nap érdekes intézeti programokkal

·      2008.12.15–16. Szöveghagyomá­nyozódás és nyelvtörténet. Konferencia a Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék szervezésében

·      2008.12.09. Műsoros irodalmi-zenei est az Erdélyi Helikon emlékére

·      2008.12.01. Kecskeméti Gábor átvette akadémiai doktori oklevelét

·      2008.11.28. Díjazott oroszdolgozat

·      2008.11.20–21. Az utazó tekintete (A transzkulturális létállapot és a szöveg). Konferencia Intézetünk és a Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet közös szervezésében

·      2008.11.19. Intézetünk TDK felolvasásai

·      2008.11.13. A Szabó Lőrinc Kutatóhely könyvbemutatója

·      2008.11.05. Alakzatlexikon intézeti szerzővel

·      2008.10.08.-tól Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozat középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból a Miskolci Egyetemen

·      2008.10.02. Intézetünk tagjai az MTA Miskolci Területi Bizottságában

·      2008.04.17–18. Konferencia Kelemen Didák atyáról