Sorozataink

A felsorolásban azok a kiadványok szerepelnek, amelyeket a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet illetve jogelőd tanszékei, valamint doktori iskolánk jelentettek meg. Nem említünk olyan kiadványokat, amelyek kiadója a Miskolci Egyetem vagy a Bölcsészettudományi Kar volt, akkor sem, ha egyébként kollégáink szerkesztésében készültek és nagyrészt oktatóink és/vagy hallgatóink írásait közölték.

 

· jelzi a többszerzős tanulmányköteteket. Az ezekben megjelent tanulmányokról analitikus bibliográfiát is készítettünk, így e tanulmányok szerzőjük vagy címük szerint kereshetők.

 

Doktoranduszok Fóruma

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2017. november 30.), 2018

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2016. november 17.), 2017

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2015. november 19.), 2016

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2014. november 20.), 2015

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2013. november 7.), 2014

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2012. november 8.), 2013

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2011. november 8.), 2012

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2010. november 10.), 2011

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2009. november 5.), 2010

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2008. november 13.), 2009

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2007. november 13.), 2009

·      Teljes szöveg! Doktoranduszok Fóruma (2006. november 9.), 2008

·      Doktoranduszok Fóruma (2005. november 9.), 2006

·      Doktoranduszok Fóruma (2004. november 9.), 2005

·      Doktoranduszok Fóruma (2002. november 6.), 2003

·      Doktoranduszok Fóruma (2001. november 6.), 2002

·      Doktoranduszok Fóruma (2000. október 30.), 2001

·      Doktoranduszok Fóruma (1999. november 4–5.), 2000

·      Doktoranduszok Fóruma (1998. november 6.), 1999

·      Doktoranduszok Fóruma (1997. november 6.), 1998

Kultúrák között

·      Teljes szöveg! Kultúrák között III: A VI. és VII. Interkulturális Diákkonferencia előadásai, 2009

·      Teljes szöveg! Kultúrák között II: A III., IV. és V. Interkulturális Diákkonferencia előadásai, 2007

·      Teljes szöveg! Kultúrák között: Az I. és II. Interkulturális Diákkonferencia előadásai, 2004

 

A Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyének füzetei

Szerkeszti Kovács Sándor Iván, Kováts Dániel, Porkoláb Tibor

·      8. Lévay József naplójegyzetei.
Porkoláb Tibor, „A költőpátriárka gyónókönyve”: A Lévay-naplókról;
„Szentpéteri üres fészek”: Lévay József kiadatlan naplójegyzeteiből, kiad. Jávorka Gabriella, Juhász Mónika, Kiss Katalin, Porkoláb Tibor, Sváb Antal.
Klny. a Herman Ottó Múzeum Évkönyvéből, 38, Miskolc, 1999, 767–792.

·      7. Lévay József hagyatéka.
Porkoláb Tibor, Az (arany) középszer költője: A Lévay-recepció néhány sajátosságáról;
Lévay József kéziratai a miskolci Herman Ottó Múzeumban, összeáll. Erdélyi Andrea, Király Péter, Kiss Katalin, Kucsera Katalin, Nyikes Zita, Rétfalvi Györgyi, Szabó Zita.
Klny. a Herman Ottó Múzeum Évkönyvéből, 35–36, Miskolc, 1997, 363–389.

·      Teljes szöveg! 5. Békési Gábor, Sváb Antal, Kazinczy Zrínyi-centója.
Klny. a Kazinczy Ferenc Társaság Széphalom c. évkönyvének 9. kötetéből, Sátoraljaújhely, 1997, 7–18.
Honlapunkon a kötet teljes szövege is elérhető (PDF/A formátum!).

·      Teljes szöveg! 4. Egykorú nekrológok és életrajzok Bessenyei Györgyről, kiad. Éliás Balázs, Koós István, M. Papp Zsolt.
Klny. a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1997/1. számából, 35–50.
Honlapunkon a kötet teljes szövege is elérhető (PDF/A formátum!).

·      Teljes szöveg! 3. Csengey Gusztáv hagyatéka.
Porkoláb Tibor, „Trianon menekültje” (Csengey Gusztáv miskolci kultuszáról);
Nyilas Attila, Zemlényi Attila, Autográf Csengey-verskéziratok a Herman Ottó Múzeumban és az Országos Széchényi Könyvtárban.
A Csengey Gusztáv és Miskolc c. összeállítás (Szülőföldünk, 23–24, 1995. június) bővített és átdolgozott változata, 1–31.
Honlapunkon a kötet teljes szövege is elérhető (PDF/A formátum!).

·      2. Bakó Krisztina, Koncz Attila, Sváb Antal, Bessenyei Anna kilenc kiadatlan levele (1822–1841);
Kovács Sándor Iván, Magyarázat Bessenyei Anna leveleihez.
Klny. a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 1996/1. számából, 1–24.

·      Teljes szöveg! 1. Bessenyei Anna Versei: Az 1815. évi sárospataki kiadás hasonmása;
Kovács Sándor Iván, Bessenyei Anna műveinek sorsa és kutatástörténete;
Békési Gábor, Kerékgyártó Gizella, M. Papp Zsolt, Bessenyei Anna irodalmi hagyatéka.
Klny. a Kazinczy Ferenc Társaság Széphalom c. évkönyvének 7. kötetéből, Sátoraljaújhely, 1995, 301–368.
Honlapunkon a kötet teljes szövege is elérhető (PDF/A formátum!).

 

Pro scientia füzetek

·      Teljes szöveg! (Kon)Textus, 2017

·      Teljes szöveg! Szöveg, hagyomány, interpretáció, 2016

·      Teljes szöveg! Határátlépések, 2015

·      Teljes szöveg! Sokszínű jelentés, 2013

·      Teljes szöveg! Képek, szavak, változatok, 2012

 

A régi magyar színház

·      Teljes szöveg! A magyar színjáték honi és európai gyökerei: Tanulmányok Kilián István tiszteletére, 2003

·      Teljes szöveg! A magyar színház születése: Az 1997. évi egri konferencia előadásai, 2000

 

Szabó Lőrinc füzetek

Az ME BTK Szabó Lőrinc Kutatóhelyének sorozata, sorozatszerkesztő Kabdebó Lóránt

11. Kabdebó Lóránt, Titkok egy élet/mű-ben: Szabó Lőrinc utolsó versciklusának [Káprázat] poétikai és filológiai szembesítése, 2010, 95 l.

10. Ćurković-Major Franciska, Szabó Lőrinc kelet-adriai utazásai, 2010, 175 l.

9. Szabó Lőrinc Remarque-fordítása: Vissza a háborúból, a fordítást követő bírósági eljárás anyagát sajtó alá rendezte és ismerteti Busku Anita Andrea, Szabó Lőrincnek a Magyarország c. napilapban 1930. december 7-től 1931. február 21-ig megjelent fordítását sajtó alá rendezte, a jegyzeteket készítette és bemutatja Juhász Gábor, Szemán Renáta, 2008, 299 l.

8. Szabó Lőrinc környezetének naplói, válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta Tóth Mariann, 2007, 251 l.

7. Felszeghi Sára, „Álommá zsongul a tücsökzene”: Szabó Lőrinc betegségei, szerkesztette Lipa Tímea, 2005, 109 l.

6. Szabó Lőrinc könyvtára, II, Külföldi szerzők művei, Forgács Anita adatbázisát kiegészítette, jegyzetekkel ellátta, a katalógust szerkesztette és a bevezetőt írta Buda Attila, [2004–2005], 419 l.

5. Szabó Lőrinc németországi utazásai: Fekete-erdő és Ulm – Fahrten von Lorenz Szabó in Deutschland: Schwarzwald und Ulm, sajtó alá rendezte Pásztor Imre, a fordításokat készítette Bárczi Katalin, 2004, 127 l.

4. „A megélt költemény”: Szabó Lőrinc levelezése Bernáth Auréllal és családjával 1933–1957, sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Horányi Károly, 2003, 155 l.

3. Szabó Lőrinc könyvtára, I, Magyar szerzők művei, Forgács Anita adatbázisát kiegészítette, jegyzetekkel ellátta, a katalógust szerkesztette és a bevezetőt írta Buda Attila, 2002, 199 + 32 l.

2. Kabdebó Lóránt bibliográfia, összeállította Buda Attila, [2001], 87 l.

1. Kiss Noémi, Ki Carl Rothe? Szabó Lőrinc és Carl Rothe kapcsolatának irodalmi térképe – Wer ist Carl Rothe? Eine literarische Kartographie der Begegnung zwischen Szabó Lőrinc, [1999], 74 l.

 

Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai

Sorozatszerkesztő Bíró Éva

·      5. August Strindberg, A csöndes ház, az ME BTK Szabó Lőrinc Kutatóhelyén sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Kontor István László, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2007, 63 l.

·      4. Hanns Johst, Thomas Paine, még nem jelent meg.

·      3. Zygmunt Krasinski, Pokoli színjáték: Drámai költemény négy részben, színpadra írta Franz Theodor Csokor, az ME BTK Szabó Lőrinc Kutatóhelyén sajtó alá rendezte Szele Bálint, a kísérő tanulmányt írta Kiss Gy. Csaba, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004, 99 l.

·      2. Catherine Turney, Keserű aratás, az ME BTK Szabó Lőrinc Kutatóhelyén sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Szele Bálint, a bevezető tanulmányt írta Bécsy Tamás, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004, 149 l.

·      1. William Shakespeare, Vízkereszt, vagy: amit akartok, az ME BTK Szabó Lőrinc Kutatóhelyén sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Szele Bálint, Debrecen, Csokonai Kiadó, 2004, 154 l.

 

Újraolvasó

·      Teljes szöveg! Tanulmányok József Attiláról, 2001

·      Teljes szöveg! Tanulmányok Kassák Lajosról, 2000

·      Teljes szöveg! Tanulmányok Ady Endréről, 1999

·      Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, 1998

·      Teljes szöveg! Tanulmányok Szabó Lőrincről, 1997