Hírek

·      2018.06.11. A Lévay József Centenáriumi Emlékprogram zárórendezvénye

·      2018.05.25–26. A kísérletező Arany János című konferenciánk

·      2018.05.03. Emlékkonferencia az Erdélyi Helikon indulásának 90. évfordulóján

·      Korábbi hírek…

Bemutatkozás

·      Köszőntő

·      A Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetről

Felvételizőknek

·      Szöveges ismertető a magyar szakról – alapszak, mesterszakok, doktori képzés (PDF)

·      Bemutató a magyar szakról

        ·      megtekinthető (HTML)

        ·      letölthető (MS PowerPoint)

·      2017.01.04-től Korszerű tudás – sikeres érettségi. Előadássorozatunk középiskolások számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból

Kapcsolat

·      Az Intézet elérhetősége

·      Az oktatók elérhetősége

Tanszékek

·      Magyar Irodalomtörténeti Intézeti Tanszék

·      Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Intézeti Tanszék

·      Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék

Kutatások, projektek

K+F tevékenység az Intézetben

·      2010–2011. tanév

·      2009–2010. tanév

·      2008–2009. tanév

·      2007–2008. tanév

·      2006–2007. tanév

·      Oktatóink publikációi (MTMT)

Kutatásaink

·      Lévay József Centenáriumi Emlékprogram 2015–2018

·      A szövegtudomány elmélete és gyakorlata

·      A kora újkori hitviták

·      Retorikatörténet

·      Magyarországi dráma- és színháztörténet

·      Szabó Lőrinc-kutatások

·      James Joyce-kutatások

·      Együtthaladó - Migráns gyermekek az iskolában c. projekt az EU Európai Integrációs Alapjának támogatásával

Kiadványok

·      Tanulmány-kereső…

Folyóirat

·      Teljes szöveg! Irodalomtudomány

Sorozatok

·      Doktoranduszok Fóruma

·      Kultúrák között

·      A Miskolci Egyetem Textológiai Műhelyének füzetei

·      Teljes szöveg! Pro scientia füzetek

·      Teljes szöveg! A régi magyar színház

·      Szabó Lőrinc füzetek

·      Szabó Lőrinc kiadatlan drámafordításai

·      Újraolvasó

Konferenciáink kiadványai

·      Emlékkonferencia az Erdélyi Helikon megindulásának 90. évfordulóján, 2018

·      Teljes szöveg! Emlékkonferencia Dsida Jenő születésének 110. évfordulóján, 2017

·      Teljes szöveg! Emlékkonferencia az erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulóján, 2016

·      Teljes szöveg! Emlékkonferencia Reményik Sándor születésének 125. évfordulóján, 2015

·      Teljes szöveg! Filológia és textológia a régi magyar irodalomban, 2012

·      Teljes szöveg! Emlékülés Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóján, 2011

·      Teljes szöveg! Az utazó tekintete: A transzkulturális létállapot és a szöveg, 2010

·      Teljes szöveg! Konferencia Kelemen Didák atyáról, 2008

·      Szöveghagyomá­nyozódás és nyelvtörténet. Konferencia a Magyar Nyelvtudományi Intézeti Tanszék szervezésében, 2008

·      Teljes szöveg! „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, 2005

·      Teljes szöveg! Tudományos ülés Fejes Endre születésének nyolcvanadik és a Rozsdatemető megjelenésének negyvenedik évfordulója alkalmából, 2005

·      Teljes szöveg! School and Theatre—Iskola és színház, CD-ROM, 2002

·      Teljes szöveg! A magyar névtani kutatások legújabb eredményei, I–II, 1997

·      Retorikák, poétikák, drámaelméletek konferencia, 1995

Kötetek

·      Teljes szöveg! Műhelyszeminárium: A hatvanéves Gyapay László köszöntése, 2016

·      Teljes szöveg! Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, 2013

·      Teljes szöveg! Versében él...: Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján, 2011

·      Teljes szöveg! Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, 2011

·      Teljes szöveg! Szavaink tükörléte: Beney Zsuzsa köszöntése, 2006

·      Teljes szöveg! „Szabad ötletek…” Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól, 2005

·      További kiadványok…

Facebook

·      Kövesd a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetet a Facebookon!

Képzések

Alapképzés

·      Magyar alapszak

·      Magyar minor alapszak

·      Sürgős, fontos! Aktuális hirdetmények

Mesterképzés

·      Magyar nyelv és irodalom mesterszak

·      Rövid ciklusú magyartanári képzés

Osztatlan tanárképzés

·      Magyar szakos általános iskolai tanár

·      Magyar szakos középiskolai tanár

Doktori képzés

·      Irodalomtudományi Doktori Iskola

Szakirányú továbbképzés

·      Kiadói szerkesztő

·      Kreatív írás

Órarend

·      Nappali tagozat

·      Levelező tagozat

Technikai segédletek

·      Valamennyi képzésünkhöz

Neptun

·      Belépés

Szakirodalom

Nyelvészet

·      Magyar nyelvtörténet

Irodalom

·      Régi magyar irodalomtörténet

·      A világirodalom története

Könyvtár

·      Ismertető

·      Működési szabályzat

Oktatók

·      Aktív, teljes állású oktatók:

        ·      Prof. Dr. Darab Ágnes

        ·      Dr. Farkas Zsolt

        ·      Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő

        ·      Dr. Gyapay László

        ·      Prof. Dr. Heltai János

        ·      Dr. Illésné dr. Kovács Mária

        ·      Prof. Dr. Kappanyos András

        ·      Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

        ·      Dr. Kecskés Judit

        ·      Dr. Kertész Noémi

        ·      Dr. Kiss Noémi

        ·      Dr. Kőrizs Imre

        ·      Prof. Dr. Pethő József

        ·      Dr. Porkoláb Tibor

        ·      Dr. Tasi Réka

·      Professor emeritusok:

        ·      Prof. Dr. A. Molnár Ferenc

        ·      Prof. Dr. B. Gergely Piroska

        ·      Prof. Dr. Kabdebó Lóránt

        ·      Prof. Dr. Kemény Gábor

        ·      Prof. Dr. Kilián István

        ·      Prof. Dr. Szigeti Jenő

        ·      Prof. Dr. Szili József

·      Megbízott óraadók:

        ·      Érsek-Csanádi István

        ·      Dr. Mózesné dr. Kabán Annamária

        ·      Tőkéczki Ilona

        ·      Várnai Aladár

Fotótár

·      Tanulmányi kirándulások a Bükkben

·      A Tátrában

·      Kirándulások Hevesben

·      Nyelvjárásgyűjtés Munkácson

·      További képek…